/ Rhos Helyg Family History Services

This page is a work-in-progress listing the gravestones found at the former Tabor Chapel. It is added to most days as I have time available. If you would like a larger picture of any of the tombstones, or help understanding Welsh, please send me an email.

The page is sorted alphabetically by surname.
Click on an initial letter for quicker navigation.
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Marian Carter

Loving Memories Of / Marian Carter / Cherished wife, mother / and granma, / Passed away / January 19, 2014, / aged 77 years. / Deep in our hearts you both will stay, / Also / Ralph Carter / Cherished husband, father / and granpa, / Passed away / September 13, 2015, / aged 85 years. / Loved and remembered / each and everyday.

Gary David Crabtree

In Memory Of / GARY DAVID CRABTREE / Ty'n Ffrwd, Pentrefelin / 7.2.1934-25.9.2014 / Beloved Husband, Father /& Grandfather. / Sadly missed, always in our thoughts

Elizabeth Davies

ER SERCHUS COF AM / ELIZABETH DAVIES / ANWYL PRIOD JOHN DAVIES / PENSINGRIG, PENTREFELIN / HUNODD AWST 6ED 1917 / YN 56 ML OED /HEFYD EI ANWYL BRIOD / JOHN DAVIES / HUNODD GORFF 14 1933 / YN 70 ML OED / WEDI'R OES DAEAR ISOD, - MAE YN AWR/ MEWN BEDD GYD A'R BRIOD/ HEB BOEN BYW, NA BAI YN BOD /TWR TAWEL YW TY'R TWYOD. EJ

Emyr Davies

ER COF TYNER AM / EMYR DAVIES / ANNWYL FAB JOHN A LILI DAVIES / TREMADOG / HUNODD YN YR IESU AWST 17 1948 / YN 18 MLWYDD OED. / CWSG A GWYN DY FYD / A'I ANNWYL DAD / JOHN OWN DAVIES / HUNODD YN YR IESU EBRILL 22 1967 / YN 63 MLWYDD OED / YN AMSER DUE, CAWN, ETO GWRDD / PRIOD A MAM ANNWYL / LILI BLODWYN DAVIES / HUNODD YN YR ISEU GORFFENNAF 6 1979 / YN 74 MLWYDD OED / MI GLYWAF DYNER L AIS / YN GALW ARNAF FI. (EMYR DAD)

J W Edwards

ER PARCHUS GOF AM / Y PARCH J. W. EDWARDS / GWEINIDOG YR EFENGYL YN / NIWBWRCH 1892-1895 / PENRHYNDEUDRAETH 1895 - 1913 / CHWAREL COCH A PHENTIR 1906 - 1913 / TABOR A PHENMORFA 1913-1924 / GALWYD ADREF EBRILL 19, 1924 / YN 60 ML OED. / "EFE OEDD GANWYLL YM LLOSGI / AC YN GOLEUO"/ HEFYD AM EI BRIOD / MARY HELEN EDWARDS / A HUNODD YN YR IESU MEDI 27 1920 / YN 58 ML OED / CODWYD Y MAEN HWN TRWY RODDION GWIRFODDOL / EGLWYSI A PHERSONAU UNIGOL, AC O DAN NAWDD Y / CYFARFOD CHWARTER

Evan C Foulkes

ER SERCHUS GOF / AM / EVAN C. FOULKES / 6 DORA ST, PORTMADOC, / HUNODD GORFF. 21. 1959, / YN 68 MLWYDD OED. / HEFYD EI BRIOD / LAURA JANET FOULKES / HUNODD GORFFENAF 4. 1973, / YN 82 MLWYDD OED / BYTH MEWN COF

Harold Griffin

In loving memory of / Harold Griffin / Pentrefelin / died February 6 1991 / aged 83 years / also his beloved wife / Edna May Griffin / died December 28 1993 / aged 83 years

Evan Griffiths

ER SERCHUS GOF / AM / EVAN GRIFFITHS / Tan y Bryn Terrace, Penmorfa / Yr hwn a fu farw Mai 5, 1875 / Yn 72 mlwydd oed / HEFYD/ ELIZABETH ei Briod / Yr hon a fu farw Mawrth 11, 1898 / Yn 80 mlywdd oed.

Lamech Griffiths

ER COF TYNER / am / LAMECH GRIFFITHS, / COEDMOR, PENTREFELIN / HUNODD AWST 2 1929, / YN 64 ML. OED / CWSG, A GWYN DY FYD. / HEFYD EI ANWYL BRIOD / MARGARET GRIFFITHS, / HUNODD GORFF. 2. 1939. / YN 75 ML. OED./ AU CWSG MOR DAWEL YW/ HEFYD AM / MARGARAET PARRY / HUNODD RHAGFYR 30. 1970. YN 76 ML. OED.

Owen Griffiths

ER SERCHUS COF AM / OWEN GRIFFITHS / TY RALLT PENMORFA / YR HWN A FU FARW / MEHEFIN 29AIN 1922 / YN 73 MLWYDD OED / HEFYD AM EI BRIOD / FANNY GRIFFITHS / YR HON A EU FARW HYDREF 28 1943 / YN 89 MLWYDD OED / CALON LAN I LW YR ORCHFYCU / AC I PIODIO YN DY FEYDD / HEFYD EU MAB / JOHN OWEN GRIFFITHS / YR HWN A FU FARW MAI 16 1961 / YN 81 MLWYDD OED

Jennie Hughes

ER SERCHUS COF AM / JENNIE HUGHES. / ANWYL FERCH ROBERT A CATHERINE HUGHES / GLANMORFA, TREMADOG / YR HON A FU FARW MAWRTH 15, 1913. / YN 18 ML. OED. / FEL BLODEUYN Y DAW ALLAN AC Y TORRIR EF YMAITH / FFARWEL RIENI A PHERTHYHYNASAU / TUA'R BEDD RWYF HEDDYW'N MYND / COFIWCH CYN Y BYDDWCH FARW / NABOD IESU I CHI'N FFRIND. / HEFYD EI MAM / CATHERINE HUGHES. / A FU FARW GORFF. 25. 1928 / YN 64 ML. OED. / GWYN FYD Y RHAI PERFFAITH EU FFORDD Y RHAI A / RODIANT Y NGHYFRAITH YR ARGLWYDD / HEFYD AM / ROBERT HUGHES / A FU FARW ION 6 1940 / YN 71 ML OED

Cabdan Morris Jones

ER SERCHUS COF / AM Y / CADBEN MORRIS JONES / PORTHMADOG / GANWYD AR Y 6FD O AWST 1835 / BU FARW AR Y 17EG O EBRILL 1903 / BYW IDDO OEDD GRIST, A MARW FU'N ELW / HEFYD / AN EI FAB IEUENGAF / LIEUT VAVASOR JONES / GWYMPODD MEWN BRWYDR YN ARRAS / FFRAINC / AR Y 13ED O FAE 1917 / YN 27 AIN MLWYDD OED / GWERTHFAWR FYDD EI GWAED YN EI OLWG EF / HEFYD ELLEN JONES / FU FARW AWST 9 1935 / YN 85 ML OED / HYD DORIAD Y DYDD

Ceinwen Jones

ER / COF ANNWYL AM / CEINWEN JONES. / "PERTHI" PENTREFELIN / HUNODD EBRILL 16, 1985. / HEFYD EI PHRIOD / EVAN LEWIS JONES, / HUNODD AWST 13, 1996 / RHIENI FU'N FFYDDLON A CHARIADUS / A PHRESWYLIAF YN NHY YR / ARGLWYDD YN DRAGYWYDD

David Jones

ER COF ANNWYL AM / DAVID JONES / DOLWAR, PENTREFELIN / PRIOD HOFF ELIZABETH JONES / A THAD TYNER I'W BLANT / HUDODD AWST 28 1958 / YN 69 MLWYDD OED / EI ENW'N PERAROCLI SYDD; / A'I HÛN MOR DAWEL YW. / HEFYD AM BRIOD A MAM ADDFWYN / ELIZABETH JONES, / HUNODD CHWEFROR 6, 1979: / YN 88 MLWYDD OED. / Y AMSER DUW, CAWN ETO GWRDD. / HEFYD EU HANNWL FAB / A BRAWD HOFF / DAVID JOHN / HUNODD MEHEFIN 10, 1990, / YN 69 MLWYDD OED. / TAN Y GARREF LÂS A'R BLODAU, / CWSG A GWYN DY FYD.

Gretta Ellen Jones

ER COF ANNWYL AM / GRETTA ELLEN JONES / DOLWAR, PENTREFELIN. / PRIOD, MAM, NAIN, A HEN NAIN HOFFUS. / A HUNODD MEHEFIN 13, 2012, YN 80 MLWYDD OED . "GWAG YW'R AELWYD HEB EI CHWMNI" / HEFYD EI GŴR / ELLIS HUGH JONES / TAD, TAID, HEN DAID A HEN HEN DAID GWERTHFAWR / A HUNODD MAWRTH 27, 2020, / YN 92 MLWYDD OED / DAGRAU HIRAETH SYDD YN TREIGLO / AM DDAU ANNWYL IAWN I NI

Gwilym Jones

ER SERCHUS GOF AM / GWILYM JONES / HOFF BRIOD GRETTA A THAD TYNER EI BLANT, / 112 PENSYFLOG, PORTHMADOG , / HUNODD GORFF, 19. 1966 / YN 43 MLWYDD OED. / "Ei hun mor dawel yw." / HEFYD EI BRIOD / MARGARETTA (GRETTA) / HUNODD YN DAWEL AWST 19, 2019 / YN 96 MLWYDD OED / MAM, NAID A HEN NAIN ARBENNIG, / Mae cariad mam yn para oes, / Mae'n gwylio drosom rhag pob loes. / Yn dawel hiraethwn, gyda chariad y cofiwn.

Jane C Jones

IN REMEMBERANCE / OF / JANE C JONES / WERN LODGE / DIED FEBRUARY 16 1937 / AGED 56 YEARS / ALSO OF / GILBERT GREGORY / DIED APRIL 21, 1955 / AGED 83 YEARS. / PEACE, PERFECT PEACE / ALSO OF / JANET GREGORY / DIED SEPT. 6 1978 / AGED 83

Laura Jones

ER COF TYNER / AM / LAURA JONES / Garth yr Hebog / 1888 - 1970 / HEFYD AM / JANE JONES / 1893 - 1972 / Hedd Perffaith Hedd

Laura Ellen Jones

ER SERCHOG COF AM / LAURA ELLEN JONES / MYNYDD-DU, CRICCIETH / YR HON A FU FARW MAWRTH 20, 1955 / YN 53 MLWYDD OED. / HEFYD EI PHRIOD HOFF / WILLIAM R. JONES, / BU FARW MEHEFIN 30, 1956, / YN 69 MLWYDD OED.

Lloyd Jones

Er Cof Annwyl / Am / LLOYD JONES / MORIANFA, MOFRA BYCHAN / (GYNT LIVERPOOL) / A HUNODD RHAFYR 12 1947 / YN 72 MLWYDD OED. / "GWR A RODIAI'N GAREDIG" / HEFYD EI BRIOD / ELIZABETH JONES / A HUNODD MAWRTH 3. 1965 / HYN A ALLODD HON, HI A'I GWNAETH

Richard Aled Jones

Er Cof Am / Gŵr, Tad a Thaid Annwyl / RICHARD ALED JONES / (DICK) / 3 Tre'r Ddôl, Pentrefelin, / 2AIL RHAG. 1934 - 3YDD CHWEF. 2012 / Arglwydd gad i'm dawel offwys.

Robert Jones

ER COF AM/ ROBERT JONES / Coedmor, Pentrefelin / A FU FARW MAI 31 AIN 1954 / YN 88 MLWYDD OED.

Theophilus W. Jones

ER SERCHUS GOF AM / THEOPHILUS W. JONES/ "EISTEDDFA LODGE" PENTREFELIN / HUNODD MEDI 14. 1966 / YN 75 MLWYDD OED. / "Hedd Perffaith Hedd." / HEFYD EI BRIOD / JENNIE AGUSTA JONES / HUNODD TACHWEDD 16. 1986 / YN 87 MLWYDD OED. / "Yr hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth."
Agusta is what appears on the headstone, other records show this is a mistake and it should be Augusta.

Rev'd Thomas Jones

Sacred to the ever beloved and reverd memory of / Revd Thomas Jones / born at Cefn-y-Maesydd 2 Dec 1826. / Died Eisteddfa 25 Aug 1896. / He was the faithful and devoted minister of Christ / to this church and that of Penmorfa for over forty years / also sometimes at Rhoslan Llanystumdwy and Criccieth. / In meekness and humility and int he beauty of holiness / he lived a saintly and blameless life. He was a true friend / a loving husband gentle wise and affectionate father. / His remains rest in the adjoining churchyard and to / the memory of his early piety his earnest prayers his deep religion his Uswerving faith and his cheerful submission. / To his divine memory this monument raised by his / ever sorrowful lamenting wife and children

William Jones

ER GOF TYNER / AM / WILLIAM JONES, (SAER LLONGAU) / ANNWYL BRIOD MARY JONES, / 4 CREDINGTON ST. LIVERPOOL, / HUNODD MAI 31 1932 / YN 64 ML. OED. / "DAETH I'BEN DEITHIO BYD" . / HEFYD EI ANNWYL BRIOD / MARY JANE JONES / HUNODD IONAWR 23. 1949 / YN 75 ML. OED. / "EU HENWAU'N PERAROGLI SYDD" / HEFYD EU MERCH / MAIR JONES / HUNODD GORFFENNAF 3. 1995 / YN 87 ML. OED. / TAWEL ORFFWYS BELLACH"

William David Jones

ER SERCHOG COF AM / WILLIAM DAVID JONES, TY'R YSGOL MORFA BYCHAN / A HUNODD 24 ION. 1937 YN 72 ML OED / "ATHRO, CERDDOR AC EFENCYLYDD" / HEFYD DAVID JOHN JONES, EI FAB / COLLWYD GYDA'R "NORTH CAMBRIA" MEWN / CWRTH-DARAWIAD YN YR ENGLISH CHANNEL / 1. AWST 1918 YN 23 ML OED. / HEFYD BRIOD A MAM YR UCHOD / ANN JONES. / A HUNODD ION 6. 1963 YN 87 ML. OED / "A'U HUN MOR DAWEL YW." / HEFYD HUGH ROBERTS JONES EU MHAB / A HUNODD ION 15 1972, YN 67 ML. OED / CAWN ETO GWRDD.

Ellen Lewis

Er Cof Serchog / Am / Ellen Lewis / Tyddyn Ysguboriau / A Hunodd Rhagfer 27. 1945 / Yn 62 Ml. Oed / Hefyd ei hannwyl Briod / Lewis G Lewis / A hunodd Hydref 30, 1947 / Yn 76 Ml oed

Ronald MacFall

In Loving Memory Of / A Dear Husband, Father / And Grandfather / RONALD MACFALL / DIED MAY 15th 2002 / AGED 67 YEARS. / And Loving Wife, Mother, / Grandmother And Great Grandmother / JAQUELINE F. MACFALL / DIED SEPTEMBER 24th 2019 / AGED 82 YEARS.

Catherine Matthews

In Loving Memory of / Catherine Matthews who died August 14 1936 / aged 58 years. / Wife of George E Matthews / daughter of the late Griffiths & Jane Jones, / Ivy House Pentrefelin. / Peace Perfect Peace. Er cof am John annwyl fab / Griffiths a Jane Jones, / bu farw Ebrill 21 1943 / yn 60 ml oed. / Ar ol 'ei holl elinderau dwys / gorphwyso Mae mewn hedd

Robert Mclean

ER COF ANWYL AM / ROBERT MCLEAN, / PORTHMADOG; / CANWYD GORPHENAF 18FED 1840, / BU FARW TACHWEDD 10FED 1905. / ADWEINID EF FEL PRIOD FFYDDI/AWN, TAD COFALUS, A DINESYDD DA. / "A'R CWR HWN OEDD GYFLAWN / A DUWIOL."
HEFYD AM / HUBERT MCLEAN / GANWYD RHAGFYR 31AIN 1891 / HUNODD RHAGFYR 13EG 1906. / "CWSG, NES GWELD EIN GILYDD ETO, / CWSG, A GWYN DY FYD." / EIFION WYN. / HEFYD / EDITH MCLEAN / GANWYD MAWRTH 8FED 1881 / HUNODD AWST 15FED 1956
HEFYD AM / JANE ANNE MCLEAN / GWEDDW ROBERT MCLEAN, / GANWYD RHAFGYR 31AIN 1850, / HUNODD HYDREF 25AIN 1931, / "GWRAIG RINWEDDOL." / "GWRAIG BWYLLOG." / "GWRIAD RASOL." / "bENYW YN OFNI YR ARGLWYDD."
HEFYD / WALTER MCLEAN, / A ANED CHWEFROR 2FED 1883 / AC AFODDODD YMMOR IWERYDD / TRWY SUDDIAD Y LUSITANIA, / MAI 7FED 1915. / BU FARW TRWY ACHUB ERAILL. / HEFYD, JENNIE MCLEAN. / ANNWYL BRIOD O.EMRYS MCLEAN BU FARW RHAGFYR 29AIN 1930. YN 43 MLWYDD OED.

Jane Evans Morris

Er cof am fy rhieni / Jane Evans Morris, / ganed Awst 13, 1876, / hunodd Ebrill 10, 1939. / William Evans Morris / ganed Mai 17, 1870, / hunodd Ebrill 12, 1939. / Eu huno'run dydd, / a huno'run pryd, / ail uniad i lawenydd / Er cof hefyd am / eu annwyl ferch / Dilys Myfanwy ganed Mai 5, 1912. / Hunodd Gorfennyd 30, 1987

Richard Morris

Er cof am / RICHARD MORRIS, / 6 FFORDD GLASGOED, CAERNARFON, / A HUNODD MEHEFIN 8, 2004, / YN 86 MLWYDD OED, / BYTH YN ANGOF / HEFYD EI BRIOD / MAIR ELIZABETH MORRIS, / A HUNODD MAWRTH 2, 2015, / YN 98 MLWYDD OED.

Prudence Mclean Nicholson

ER COF AM / PRUDENCE (MCLEAN) / PRIOD Y PARCH W. J. NICHOLSON / SALEM, PORTHMADOG / GANED MEDI 13, 1876 / BU FARW GORFFENAF 8 1935 / Y DDOETHINEB SYDD DODI UCHOD / YN GYNTAF PUR YDYW. WEDI HYNY / HEDDYCHLAWN, BONEDDIGAIDD / HAWDD EI THRIN, LLAWN TRUGAREDD / A FFWYTHAU DA, DIDUEDD, / A DIRAGRITH / EI HENW'N PERAROGLI SYDD / HEFYD Y PARCH W.J. NICHOLSON / GWEINIDOG, SALEM PORTHMADOG / A HUNOD TACHWEDD 25, 1943 / YN 76 MLWYDD OED / "EFE OEDD CANWYLL YN LLOSOL / AH YN GOLEUO"

David Pennant Owen

Er Cof Am / Briod a Thad Annwyl / DAVID PENNANT OWEN / (DAFYDD) / Bron-y-Gadair / HUNODD IONAWR 11, 2002 / YN 54 MLWYDD OED. / HEDD PERFFAITH HEDD / DPO

David William Owen

ER SERCHOG GOF / AM / DAVID WILLIAM OWEN / BRAICH Y SAINT, / CRICCIETH / A FU FARW AWST 26, 1921 / YN 64 MLWYDD OED. / "DOST YNGODD FY, NERTH AR Y FFORDD / BYRHAODD FY NYDDIAU." / HEFYD AM EI BRIOD / ELIZABETH / A FU FARW MEHFIN 18, 1930 / YN 73 MLWYDD OED / PA BETH FU MARW IDDI HI / RHOI PHEN AR FYNWES IESU / AC YNA YN SWN CURIADAU HON / ANCHOFIO'I PHOEN A CHYSGU.
HEFYD AM EI FERCH/ LIZZIE LORA, / A FU FARW HYDREF 11, 1915, / YN 15 MLWYDD OED. / HEFYD AM EI FAB / JOHN CADWALADR, / PTD YN Y 10TH QUEEN'S ROYAL / WEST SURREYS. / A LADDWYD AR FAES Y FRWYDR / YN FFRAINC EBRILL 27, 1918 / YN 21 MLWYDD OED. / AC A GLADDWYD YN Y COMMUNAL / CEMETRY EXTENSION. / MENIN GATE YPRES / A'I FRAICH Y CASGLEI MYN / AU DWG YN EI GWENCH
HEFYD EU MERCH / ELLEN OWEN / HUNODD EBRILL 7ED / 1957 / YN 73 MLWYDD OED / AC AM EI NAI. / DAVID WYNNE OWN / BRAICH Y SAINT / FU FARW EBRILL 28 / 2004 / YN 84 MLWYDD OED
HEFYD EU MAB / DAVID OWEN / HUNODD CHWEF 28 / 1978 / YN 88 MLWYDD OED.

Evan Owen

Er Cof Anwyl Am / EVAN OWEN / HAFOD GARREGOG, LLANFROTHEN. / A FU FARW GORFFENNAF 30AIN, 1920 / YN 67 MLWYDD OED. / HYNAW OEDD AC YMADRODDUS / CRYF EI DDEALL AI EWYLLYS / UNIAWN YMHOB BARN A BWRIAD / HELAETH MEWN LLAFURUS CARIAD. / EIFION WYN. / HEFYD AM EI ANWYL BRIOD / MARTHA OWEN, / YR HON A HUDODD YN DAWEL YN YR IESU / FORE MEHEFIN 8FED 1927, YN 78 MLWYDD OED. / "HYN A ALLODD HON, HI AI GWNAETH."

Griffith David Owen

ER COF ANNWYL AM / GRIFFITH DAVID OWEN, / (GRIFF) / MURIAU PARK HOTEL, CAERNARFON, / HUNODD HYDREF 4YDD 1983. / YN 55 MLWYDD OED. / HEFYD EI HANNWYL BRIOD / GWEN EDMUNDS OWEN / HUNODD 1AF O AWST 2008. / YN 74 MLWYDD OED. / HEDD PERFFAITH HEDD.

Henry Owen

In affectionate/Remembrance/ of/ MY DEAR HUSBAND/HENRY OWEN/ HAFAN, PENTREFELIN/ DIED APRIL 9TH 1948/ AGED 69 YEARS/ ALSO OF HIS BROTHER-IN-LAW/ GEORGE W. CARLISLE/ DIED JANUARY 27TH 1949/ AGED 69 YEARS / IN THE GARDEN OF REMBERANCE / MY THOUGHTS OF THEE WILL ALWAYS BE / ALSO HIS WIFE / JANE ANN OWEN / DIED FEBRUARY 12TH 1951 / AGED 70 YEARS

Kenneth Owen

ER COF AM / KENNETH OWEN / NANT-Y-FELIN, PENTREFELIN / HUNODD CHWEFROR 28 AIN, 1927, / YN UNARDDEG MLWYDD OED. / CWSG A GWYN DY FYD. / HEFYD EI ANNWEL FAM / ELIZABETH OWEN / HUNODD MAWRTH 15 FED 1969, / YN 75 MLWYDD OED. / HEFYD EI DAD / GWILYM OWEN, / / HUNODD RHAFYR 3, 1973, / YN 75 MLWYDD OED. MEW ANGHOF NI CHANT FOD.

Leslie George Owen

In Loving Memory / Leslie George Owen / 26.3.1920 - 1.1.2005 / and / Helen Owen / 7.12.1920 - 23.7.2015 / Nobody Knows Where You Are, / How Near Or How Far, / Shine On / You Crazy Diamonds / XX

Phena Owen

ER COF ANNWYL AM / PHENA OWEN / BRONGADAIR / HUNODD MAI 17ED 1956 / YN 56 MLWYDD OED / HEFYD EI HANNWYL BRIOD / WILLIAM OWEN / HUNODD CHWEFOR 11 1961 / YN 62 MLWYDD OED. / HEDD PERFFAITH HEDD

Owen William Owen

ER COF ANWYL / AM / OWEN WILLIAM OWEN / PERTHI (GYNT BRONGADAIR) / A HUNODD MAWRTH 29 1942 / YN 75 MLWYDD OED / BARNWCH FARN GYWIR / GWNEWCH DRUGAREDD A THOSTURI / PAWB I'W FRAWD / HEFYD EI ANWYL BRIOD / GWEN OWEN / A HUNODD MAI 10FED 1951 / Yn 85 MLWYDD OED / YR HYN A ALLODD HON HI AI GWNAETH / HEDD PERFFAITH HEDD

Bet Parry

BET PARRY 1922 - 1944

John Parry

ER SERCHOF GOF / AM / JOHN PARRY, / PANT-Y-LON, PENTREFELIN / A FU FARW HYDREF 20 1932 / YN 73 MLWYDD OED / HEFYD AM EI ANWYL BRIOD / ELIZABETH PARRY / A FU FARW HYDREF 27, 1932 / YN 74 MLWYDD OED / GWR O SERCH SY GORIS HON A GWRAIG HOFF / DRUGAROG HAEL CALON / MYWYD UWCH CYFED ION-HWYN N DAWEL / O WTH HUN ANWEL RUNFATH YN UNION BORYDD/ HEFYD EU MERCH / POLLY PARRY / A FU FARW GORFF 25 1948 / YN 50 ML OED

Thomas Hugh Parry

ER COF ANNWYL AM / THOMAS HUGH PARRY / Hengoed. / 1895 - 1972 / Cu iawn fuost gennyf fi. / HEFYD / MARY PARRY / 1895 - 1974 / Yr hyn a allodd hon. Hi a'i gwnaeth.

Glyn Pritchard

PRITCHARD / ER / COF ANNWYL / AM / GLYN / 1918 - 1995 / HYFRYD YR ATGOF / IN / LOVING MEMORY / OF / LILLIAN 1919 - 2006 / PEACE HEAVENLY PEACE

\
Dorothy Roberts

Er / Serchus Cof Am / DOROTHY ROBERTS / ANWYL PRIOD Y DIWEDD AR / JOHN ROBERTS, CWT-Y-DEFAID. / YR HON A FU FARW EBRILL 6 1935 / YN 79 MLWYDD OED. / "COFFAIDWRIAETH Y CYFIAWN SYDD FENDIGEGID/ HEFYD EU HANWYL FAB / ROBERT ROBERTS / YR HWN A FU FARW EBRILL 7 1936 / YN 54 MLWYDD OED. / "GOSTYNGODD EFE FY NERTH AR Y FFORDD / BYRHAODD FY NYDDIAU." / HEFYD EU HANWYL FERCH / ELIZABETH JANE ROBERTS / YR HON A FU FARW MAI 4. 1970 / YN 83 MLWYDD OED. / HYN A ALLODD HON, HI A'I GWNAETH / HEFYD EU HANNWYL FAB / EVAN ROBERTS / YR HWN A FU FARW AWST 16. 1987, / YN 90 MLWYDD OED.

Ellis W Roberts

ER/ SERCHUS / GOF AM / ELLIS W. ROBERTS / ALBERT HOUSE, PENTREFELIN / A FU FARW AWST 21, / 1913, YN 62 MLWYDD OED.
HEFYD / AM EI / BRIOD / MARGARET M ROBERTS / A HUNODD EBRILL 8FED 1923 / YN 67 MLWYDD OED. / "YR HYN A ALLODD HON HI AI GWNAETH"

Griffith John Roberts

ER COF ANNWYL / AM / GRIFFITH JOHN ROBERTS / (Jack) / 4 TRE'R DDOL, PENTREFELIN / HUNODD MAI 22 1979. / YN 77 MLWYDD OED. / HEFYD DAVID EVANS / (Dei) / HUNODD GORFFENNAF 12 2009 / YN 77 MLWYDD OED / CWSG A GWYN EICH BYD

Hilda Marshall Roberts

In sacred remembrance / of / HILDA MARSHALL ROBERTS/ 1899 -1948/ Entered Eternal life Dec 16TH / Safe in God's keeping/ Also/ ANN RICHARD ROBERTS / of Percy House, Portmadoc/ DIED SEPTEMBER 4TH 1964 / AGED 86 YEARS.

Jane A Roberts

ER SERCHOF GOF AM / JANE A. ROBERTS / 15 HEOL Y PARC. PORTMADOG / HUNODD MAWRTH 9 1948 / YN 47 ML OED. / A'I PHRIOD, ROBERT ROBERTS / HUNODD EBRILL 12, 1950 / YN 67 ML. OED / A'I MAB, JOHN ELLIS, / A GYFARFU A DAMWAIN ANGHEUOL / MEH.1 1953 YN 32 ML OED / "AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD CANYS / NI WYDDOCH YR AWR Y DAW MAB Y DYN."

Jennie Roberts

IN LOVING / MEMORY / OF / JENNIE, / THE BELOVED WIFE / OF / CAPT R ROBERTS, / BRONDINAS, CRICCIETH. / WHO DIED DEC 3 1920, / AGED 48 YEARS / PEACE PERFECT PEACE

John Roberts

ROBERTS / JOHN.GEORGE.MARY.MABEL / R.I.P.

John Roberts

Er Serchus Gof am / JOHN ROBERTS, / Cwt-y-Defaid, / Yr hwn a fu farw Medi 29, / 1898, / Yn 48 ml. oed. / Nerth fy nghalon am rhar yw Duw dragywydd / Hefyd am ei anwyl fab / RICHIE ROBERTS, / A fu farw Medi 23, 1902, / Yn 22 ml. oed. / "Gwywodd y blodewyn / Hefyd am ei anwyl ferch/ MAGGIE ROBERTS, / A fu farw Ionawr 20 1904 / Yn 16 ml oed.
HEFYD AM EI FAB / PTE EDWARD ROBERTS, / BU FARW O'I CLWYFAU YN FFRAINC, / MAI 20 1917, YN 27 ML OED. / AC CLADDWYD YN MYNWENT ETAPLES.

Katie Mary Roberts

ER COF AM / KATIE MARY ROBERTS / CWRT Y DEFAID / HUNODD IONAWR 18FED. YN 82 MLWYDD OED. / "HYN A ALLODD HON, HI A'I GWNAETH." / A'I HANNWYL FRAWD / OWEN DAVID / HUNODD CHWEFROR 2IL. 1985, / YN 82 MLWYDD OED. / "HUNO MAE MEWN HEDD."

Megan Roberts

Er Cof Annwyl / am Briod, Mam a Nain Garedig, / MEGAN ROBERTS / Brynffynnon, Pentrefelin. / HUNODD CHWEFROR 17, 1997, / YN 72 mLWYDD OED. / YN DAWEL HIRAETHWN, / GYD CHARIAD Y COFIWN. / Hefyd Ei Phriod / HUGHIE GLYN ROBERTS, / Tad a Thaid Arbennig, / HUNODD IONAWR 16, 2011, / YN 88 MLWYDD OED. / MELYS ATGOF AM DY GWNNI / SYDD YN AROS ER DY GOLLI.

Thomas Parry Roberts

Er Serchog Gof Am / THOMAS PARRY ROBERTS / Priod hoff BETTY, / A thâd annwyl ei blant, / Hudodd Tachwedd 3, 1962. / Yn 38 mlwydd oed, / "CWSG A GWYN DY FYD. / Hefyd ei annwyl briod / BETTY WYN ROBERTS / Mam, nain a hen nain arbennig, / Hunodd Medi 17, 2008. / Yn 82 mlwydd oed. / DWYS YR HIRAETH - ME?S YR ATGOFION.

William Roberts

ER COF AM / WILLIAM ROBERTS / REFAIL BACH, PENTREFELIN / 1873 - 1934 / HEFYD EI BRIOD / JANE ROBERTS/ 1877 - 1938 / HEFYD EU MERCH / SARAH ELLEN ROBERTS / 4 TRE DDOL, PERNTREFELIN / 1908 - 1975

William Roberts

Er Serchus Gof am / WILLIAM ROBERTS / Glasfryn, Tremadoc / Yr hwn a fu farw / Gorph 19, 1900 / Yn 62 ml oed / Hefyd am GRIFFITH ROBERTS / EI ANWYL FAB / A FU FARW CHWEFROR 21 1901 YN 22 ML OED / HEFYD AM EI ANWYL BRIOD / JANE ROBERTS / A FU FARW YN BRYNFFYNON LLIESTYN / IONAWR 1 1927 / YN 86 ML OED / GAN FWRW EICH HOLL OFAL ARNO EF / CANYS Y MAE EFE YN GOLOFN TROSOM NI / NI DDAW NGHYFEILLION MWY'AU HEDD / IM HEBRWNG OND I LAN Y BEDD

Reginald Strutt

IN FONDEST / MEMORY / OF A LOVING / HUSBAND / REGINALD / STRUTT, / BRYN TYDDYN / PENTREFELIN / PASSED AWAY / MAY 14, 1990. / LOVING YOU ALWAYS / ALSO A LOVING / WIFE / ESTHER / STRUTT / PASSED AWAY / SEPTEMBER 2, 2007 / AGED 82 YEARS. / BOTH FOREVER IN / OUR THOUGHTS

Duncan Walter

In Loving Memory / of / DUNCAN WALTER / 52 Bryn Tyddyn, Pentrefelin / Beloved Husband, Father, / Grandfather and Great Grandfather./ 1920 - 2002 / Also his wife / VERA MAY WALTER / Beloved Wife, Mother, / Grandmother and Great Grandmother / 1925 - 2013 / Treasured memories, in our hearts forever / God Bless

Ann Williams

Er / Serchus Cof / Am / ANN WILLIAMS / Goat Villa / YR HON A HUNODD HYD, 29 1945 / YN 81 ML. OED / "HWN A ALLODD HON, HI A'I CWNAETH."/ HEFYD EI PHRIOD/ CAPT EVAN HENRY WILLIAMS / YR HWN A HUNODD AWST 11 1951/ YN 75 MLWYDD OED.

Ben Williams

ER SERCHUS GOF AM / BEN / ANNWYL BRIOD ELIZABETH WILLIAMS / 3 ANTIPODES TERR. CRICCIETH / 1904 - 1959 / TAWEL YN NGANOL, BOB TYWYDD A / DEWR HYD Y DIWEDD. / ETO YN EI GWMNI / EI ANNWYL BRIOD / ELIZABETH LLOYD WILLIAMS / A HUNOD TACHWEDD 12 1997 / YN 94 MLWYDD OED.

Charles Williams

ER COF TYNER AM / CHARLES WILLIAMS / TY CAPEL, TABOR /1856 - 1934 / A'I ANNWYL BRIOD / JANE WILLIAMS / 1868 - 1955 / A'U HANNWYL BLANT / ELLEN 1899-1919 / MARY 1907-1927 / EVAN 1905-1965 / RICHARD 1894-1966

Evan Morris Williams

ER SERCHOG GOF AM / EVAN MORRIS WILLIAMS, / TWLL CAE, PENTREFELIN / HUNODD YD GORPH. 19, 1927, / YN 47 ML. OED. / "EHEDODD UWCH NIWEIDIAU, / I FYWYD GWELL O FYD GAU." / HEFYD EI BRIOD / CATHERINE WILLIAMS, / 16, LOMBARD ST., PORTHMADOG, / GANWYD 24♦3♦1897, / BU FARW 9♦10♦1976. / "CWSG, A GWYN EICH BYD."

Hugh Williams

ER COF ANNWYL / AM / HUGH WILLIAMS, / PENLLYN, PENTREFELIN / A HUNODD CHWEF 4 1965 / YN 61 MLWYDD OED / CWSG A GWYN DY FYD / HEFY EI BRIOD / MARIE E. WILLIAMS / HUNODD GORFFENNAF 28, 1981 / YN 80 MLWYDD OED / "YR HUN A ALLODD HON, HI A'I GWNAETH."

John Williams

ER SERCHUS GOF / AM / JOHN WILLIAMS, / ANNWYL BRIOD / ELIZABETH WILLIAMS, / 35, SNOWDON ST., PORTHMADOG / HUNODD MAWRTH 9ED 1960, / YN 44 ML. OED. / HEFYD EI BRIOD / ELIZABETH WILLIAMS / HUNODD MAWRTH 22AIN 2001, / YN 77 ML. OED.

John Williams

Er Cof Annwyl Am / JOHN WILLIAMS, / TYNLLECH, PENTREFELIN, / A FU FARW MEHEFIN 21.1945, / YN 82 ML. OED. / HEFYD EI BRIOD / ANN WILLIAMS, / A FU FARW IONWAR 19EG.1961, / YN 92 MLWYDD OED. / HEFYD AM EU MHAB / WILLIAM DANIEL, / A FU FARW MEHEFIN 19. 1968, / YN 70 ML. OED.

John Williams

BU FARW IONAWR 24, 1891 / AC A GLADDWYD O DAN Y FEDDLECH HON / JOHN WILLIAMS / TYDDYN YSGYBORIAU / YN 82 OED

John Thomas Williams

Er Cof Annwyl Am / JOHN THOMAS WILLIAMS, / TYNLLECH, PENTREFELIN, / A FU FARW IONAWR 1, 1972, YN 75 MLWYDD OED. / HEFY EI FRAWD / GRIFFITH WILLIAMS, / A FU FARW TACHWEDD 7, 1978, / YN 67 MLWYDD OED. / HEFYD EU CHWAER / KATIE WILLIAMS. / A FU FARW AWST 24, 1981, / YN 85 MLWYDD OED.

Joseph Williams

ER COF TYNER AM / JOSEPH WILLIAMS / EREINIOG, CWMYSTRADLLYN / A FU FARW EBRILL 3, 1931 / YN 78 ML. OED. / HEFYD AM EI ANWYL BRIOD / MARY WILLIAMS / A FU FARW EBRILL 9, 1931 / YN 76 ML. OED / HEFYD EU MAB / DAVID JOHN WILLIAMS / A FU FARW TACHWEDD 20, 1972. / YN 81 ML. OED.

Owen Williams

Er Cof Serchog Am / OWEN WILLIAMS / CAEGWENLLIAN PENTREFELIN / A FU FARW RHAGFYR 21, 1938 / YN 48 MLWYD OED / HEFYD EI ANNWYL BRIOD, / ELIZABETH JANE WILLIAMS, / BRON HEULOG PENTREFELIN / A FU FARW IONAWR 28 1957, / 70 MLWYDD OED

Richard Williams

ER / SERCHUS GOF / AM / RICHARD WILLIAMS, / Annwyl Briod Thelma Williams, / "Tyndwr." / HUNODD EBRILL 10. 1955. / YN 29 ML. OED. / Hefyd Ei Wraig / THELMA LILLIAN, / HUNODD AWST 7, 2011, / Mewn cof, gyda'i gilydd.

Robert Owen Williams

Er Cof Annwyl / am / ROBERT OWEN WILLIAMS / BRYN PISTYLL, LLANRUG. / GYNT O TY CAPEL TABOR, / A HUNODD MEDI 21 1987 / YN 83 MLWYDD OED.

Sarah Williams

ER COF ANNWYL AM / SARAH WILLIAMS, / TAN-Y-BRYN, PENTREFELIN / HUNODD EBRILL 13, 1963, YN 80 ML OED. / FFYDDLON O GALON, FWYN, GU / HEFYD EI PHRIOD A THAD ANNWYLAF EI BLANT / THOMAS J. WILLIAMS / HUNODD AWST 15, 1977, YN 89 ML. OED/ GWAITH A GORFFWYS, BELLACH WEDI MYND YN UN. / HEFYD BABAN MEGAN AC H.G. ROBERTS, / RICHARD ELLIS, YN 4 MIS OED, AWST, 1951.// ER COF AM MAM A.R.E.R

Thomas Williams

ER COF ANNWYL AM / THOMAS WILLIAMS / 9 Bryn Tyddyn, Pentrefelin / Hunodd 19eg o Fawrth 2012 / yn 56 mlwydd oed. / Tawel ŵr, tad a thaid caredog / a'i galon i'w gweled drwy fywyd."

William M Williams

ER SERCHOG COF AM / WILLIAM M WILLIAMS / ANNWYL BRIOD ANN WILLIAMS / 4 ANTIPODEDES TERRACE CRICCIETH / 1873 - 1951 / HEDD PERFFAITH HEDD / HEFYD / ANN WILLIAMS / 1876 - 1971 / AR OL GWAITH GORFFWYS

Rhos Helyg is pronounced "ross hellig" and is the name of our house. It means "willow moor" in Welsh.

This web site was last updated on 12 August 2021