This page is a work-in-progress listing the gravestones found at Ynyscynhairn Church, Pentrefelin. It is added to most days as I have time available. If you would like a larger picture of any of the tombstones, or help understanding Welsh, please send me an email.

The page is sorted alphabetically by the first surname appearing on the tombstone.
Click on an initial letter for quicker navigation.
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Jane Daniel

WK 1728 Aged 50 / Here Lyeth Waiting in Hopes of a Joyful Resurrection And for giuennels the Body of Jane Daniel Second Wife of David Williams Who was departed This Life the xxviiith day of August Anno Dnrx MDCCLXI Aged LXXVIII

John Griffith

Yma y claddwyd / JOHN GRIFFITH,Mab, Owen Griffith / Pen y garnedd, o ANN ei wraig, / Medi 25ain 1802 yn 1 Flwydd oed. / Hefyd, Jane, Merch y dywededig O.G. AC Ann, Hydref 1 af, 1817, yn 25 oed. / HEFYD / Richard Owens Twll Mwn, / a fu farw Ebrill 26, 1894, / Yn 54 Ml. oed. / HEFYD / MARY OWEN, / YR HON A FU FARW RHAGFYR 17EG 1910,
YN 81 MLWYDD OED./"HUNED MEWN HEDD"

Owen Griffith

Owen Griffith dyed / the 28th day of April / 1766 Aged one year / Also Janet Jones the / wife of Griffith Pritchard / of Pen y brynl died / Febry the 17th 1801 / In the 74th year of her age / also John Griffith their / Son was Buried on the / Same time aged 28 years

Hugh Griffith Hughes

ER COF. / AM / HUGH GRIFFITH / ANWYL BLENTYN HUGH A MARI HUGHES/ TREMADOG / YR HWN A FU FARW MEHEFIN 13, 1874 / YN 3 MLWYDD OED.

Gaynor Jones

ER COF AM / GAYNOR, merch Owen ac Ellen Jones / Tyddyniolyn, / yr hon a fu farw Rhagfyr 27in 1860. / yn 18 mis oed. / "Fel blodeuyn y daw allan / ac y torir ef ymaith." / Hefyd am MARTHA ei chwaer / a fu farw Ionawr 23in. 1871 / yn 6 wythnos oed.

John Jones

ER COF / AM / JOHN Babau / JOHN a JANE JONES / Tremadog / Bu farw Gorf 21IN 1866 / YN 1½ ML OED.

Capt Thomas Jones

UNDERNEATH / are the remains of / Captn THOMAS JONES / Cefnymeusydduchaf / who died August 19th 1843 / AGED 56 YEARS / Also / ELIZABETH his Wife / who died July 3 1861 / AGED 67 YEARS

John Morris

ER SERCHOG GOFFADERIAETH/ am / JOHN MORRIS / Tyddyn Adi Ynyscynhaiarn. / Yr hwn a fu farw Awst 24, / 1886. / YN 64 MLWYDD OED. / "Gostyngodd efefynerth ar y ffordd byrhaodd / fy nyddiau. / Hefyd am ei anwyl briod / LAURA MORRIS, / Yr hon a fu farw Ebrill 21 1902. / Yn 92 ml oed. / Eu hen wau n peraogln sydd / Au hwn mor dawel yw.

William Owen

William Owen Pentrefelin/ Died August 24 1807 / aged 30 / John Owen Miller of / Felin Uchaf / Died July 18th 1824 aged 54 / and also Catherine his wife / died 1829 / un ffunud i'r un Fud fan / And also Owen Jones / son of the above named / and C Owen / was interred 1837 / aged 34

Jane Owens

YMA Y CLADDWYD / Plant / John ac Elizabeth Owens/ Porth madog / Jane (a fu farw) Hyd 7 1857 (oedren) 10diw / John (a fu farw) Awst 17 1866 (oedren) 3bl/ Mary (a fu farw) Awst 19 1866 (oedren) 5ml/ Ann (a fu farw) Chwef 28 1879 (oedren) 7diw / HEFYD / JANE ELIZABETH OWEN / A fu farw Hydref 31ain 1905/ Yn 46 MLWYDD OED.

John Parry

Here Lyeth the Body of / John Parry of Garreg Felen / Late Agent of William Price / of Rhiwlas Esqr Who dep / arted this Life the 17th of / January / In the Year of our Lord 1765 his Age 62. / Also / Lyeth here the Remains of / JANE his Wife Who Departed / this Life on the 10th Day of / July 1780 Aged 80

Mary Pickstock

In memory of/ Mary/ the beloved wife of/ John Pickstock / Late of Penyvoel/ Meifod Montgomeryshire/ who died July 25 1881/ aged 81

Ellen Pugh

ER SERCHUS GOF / AM / ELLEN PUGH / PRIOD WILLIAM PUGH, / PENAMSER / A FU FARW HYDREF 10, 1876, / YN 32 ML. OED. / HEFYD EI CHWAER, / ELIZABETH WILLIAMS, / A FU FARW RHAFFYR 9, 1885, / YN 33 ML. OED. / HEFYD AM / MARY WILLIAMS. / FU FARW AWST 6ED. 1928 / YN 95 ML OED. / AU HÛN MOR DAWEL YW.

Catherine Roberts

Er cof am / Catherine, / Priod G. Roberts / Twll Mŵn, Pentefelin / fu farw Mawrth 18, 1889. / yn 84 mlwydd oed. / HEFYD / yr uchod Griffith ROBERTS, / A fu farw Hydref 26, 1889. / yn 84 mlwydd oed. / Bu yn weinidog ffyddlon / gyda'r diweddar Mr ROBERTS, / Bronygadaw am 35 o flynyddau.

Catherine Roberts

Er cof am / Ddau o Blant / John Jeffrey ac Ann / Roberts, Portmadoc / Catherine a fu farw Mai 1, 1884, / yn 4 ml oed. / Daniel a fu farw Mai 5 .... / yn 2 ml oed. / Hefyd am ANN ROBERTS, eu mham, / A gu farw Mawrth 7, 1925, / Yn 64 ml.oed. / JOHN JEFFREY ROBERTS. / eu tad, / A fu farw Rhag 29, 1927, / Yn 67 ml.oed. / HEDD PERFFAITH HEDD

William Roberts

Er cof am / Wm. Roberts, / Cowman, Madocks, / fu farw Medi 14 1851 / yn 88 ml. oed. / Hefyd SIAN ei wraig / fu farw 1824 / yn 58 ml. oed.

Jane Francis Way

Jane Francis Way / Interred 8ber 1769 / Aged 75 / Betty Robert / Cwr y clwt / 1822, oed 85.

Dorothy Williams

Yma Claddwyd / DOROTHY WILLIAMS / Mehefin 12 1861 / Yn 68 oed. / Ail wraig W. Williams, Ysw. / Dolwgan, a merch. / DR ROBERT ISAAC ROBERTS, / Ystymllyn.

Margaret Williams

YMA Y CLADDWYD / MARGARET / merch Robert a Jane Williams / Factory Tremadoc / Bu farw Awst 5, 1866, / yn 18 mis oed. Tywyswyd hon at Iesu - hoffaf frawd / I'w ffafr i gartrefu; / Cyn i hynod ddefod ddu / Dydd oes, ei diaddasu. / Hefyd y ddywededig / JANE WILLIAMS / a fu farw Rhagfyr 8fed 1870 / yn 36 ml. oed.

Margaret Williams

ER COF AM / MARGARET / PRIOD GRIFFITH WILLIAMS. Brynffynnon / Tremadoc. / Yr hon a fu farw Tachwedd 2FED / 1885 YN 75 mlwydd oed. / Canys os ydym yn credu farw Iesu, ai adgyfoai, / felly y rhad a hunasant ym yr Iesu. / a ddwy Duw hefyd gyd ag ef. / Hefyd / GRIFFITH WILLIAMS uchod. / a fu farw Gorph. 1. 1895, / Yn 84 ml. oed. / Bu'n weithwr diuyd I Mr Percival am 40 mlynedd.

Thomas Williams

ER COF AM / THOMAS/ mab Griffith a Margaret Williams / Bryn ffynnon Tremadoc. / fu farw Tach. 14 1851 / yn 2 1/2 ml. oed. / HEFYD AM EI FRAWD / THOMAS WILLIAMS / BRYNFYNON TREMADOC / A FU FARW AWST 17EB 1913 / YN 56 ML OED. / YN AMSER ?? / HEFYD EI ANWYL PRIOD / MARGARET WILLIAMS, / A FU FARW GORFF 3 1933 / YN 74 ML OED. / PWSO ARNAT AR GLWYDD IESU / ICON WYT I'M / PWYSON LLWYR AM DRAGWYDDOLDEE, / ARYNT TI.

William Williams

Underneath are interred the remains of William Williams of Llanerch who departed this life on the 15th day of January 1856 added 78 years. Also Margaret second wife of the above named W Williams who departed this life of the 15th day of November 1874 added 86 years.

This page was last updated on 10th March 2021